Weryfikacja oraz walidacja w testowaniu oprogramowania

Weryfikacja tak naprawdę potwierdza, że produkt zaprojektowany został w ten sposób, aby oferować użytkownikom wszelkie funkcje. Weryfikacja ta odbywa się zawsze na początku deweloperskiego procesu. Obejmuje wszelkie rodzaju spotkania i  opinie, kontrole, pierwsze próby itp., aby móc ocenić plany, dokumenty, wymagania, kod jak i także specyfikacje.

Czym w rzeczywistości jest weryfikacja w testowaniu komputerowego oprogramowania?

Załóżmy, że tworzymy tabelę. W przypadku tym weryfikacja będzie polegać na sprawdzeniu wszelakich części tabeli jak i także upewnieniu się, że mają one oby na pewno odpowiedni rozmiar. Jeśli sam rozmiar którejś z nich jednak nie będzie prawidłowy, to wpłynie to niekorzystnie na końcowy produkt.

Sytuacja wygląda bardzo podobnie w przypadku aplikacji czy też oprogramowania. Jeśli którakolwiek z funkcji oprogramowania czy też aplikacji nie jest zgodna ze wszelkimi wymaganiami lub też ma usterkę, spowoduje to działanie nieprawidłowe produktu końcowego. Oznacza to nic innego jak to, że weryfikacja ma niesamowicie ważną rolę. Powinna się odbywać na samym początku deweloperskiego procesu.

Walidacja jest określeniem, czy dany system spełnia konkretne nasze wymagania, pełni funkcje oczekiwane oraz jest zgodny z celami organizacji czy też potrzebami użytkownika. Walidacja się odbywa pod koniec deweloperskiego procesu oraz ma miejsce po ukończeniu procesu weryfikacji.

Produkt ten może przejść weryfikację chwilową, która się odbywa na papierze i kompletnie nie wymaga żadnych funkcjonalnych czy też uruchomionych aplikacji. Jednak jeśli niektóre z wcześniej zweryfikowanych punktów na papierze podlegają deweloperskiemu procesowi. Zostaje uruchomiona aplikacja czy też produkt podczas samej walidacji może nie działać w sposób prawidłowy. Może mieć to miejsce, ponieważ jeśli produkt czy też aplikacja są tworzone zgodnie ze specyfikacjami konkretnymi, które kompletnie nie mają znaczenia, oznacza to, że jednak nie spełniają wymagań użytkownika.

Czym jest walidacja w samym testowaniu oprogramowania?

A kto przeprowadza walidację? Tak naprawdę to najczęściej walidację przeprowadza z reguły tester podczas testowania. Jeśli podczas samej walidacji produktu tester zauważy, że rezultaty oczekiwane nie są takie, jakie być powinny, powinien zgłosić błąd czy też zgłasza go jako prawdziwy incydent. Musimy wiedzieć, że nie wszystkie incydenty nie są błędami. Jednak wszystkie pojawiające się błędy są incydentami. Co więcej incydenty mogą również być zgłaszane w formie pytania, gdy dany tester nie ma stu procentowej pewności co do jej funkcjonalności.

Dlatego właśnie walidacja znacznie pomaga testerom na określenie dokładne działania funkcji oraz zrozumieć lepiej dany produkt, co pozwala z kolei użytkownikowi go znacznie łatwiej obsługiwać.

Jak widać pojęcia te nie są zbyt proste, jednak po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami wszystko staje się dla nas w pełni jasne oraz zrozumiałe. Pamiętajmy o tym i zawsze zaczynajmy od poznania podstawowych pojęć.

Sprawdź opinie o firmach IT na naszym forum:

Dodaj komentarz