Home Office – Praca zdalna z jakich narzędzi korzystać?

W ostatnim czasie rośnie popularność pracy zdalnej. Wpływ na to ma coraz szybsze tempo naszego życia, które nie zawsze pozwala na pogodzenie kariery z obowiązkami domowymi. Praca w trybie Home Office daje nam większą swobodę oraz niezależność. Tutaj sami decydujemy, w jaki sposób dysponujemy swoim czasem, dzięki czemu pogodzenie obowiązków domowych z zawodowymi jest znacznie łatwiejsze. Jednak, aby praca zdalna przynosiła jakieś rezultaty, trzeba również posiadać odpowiednie narzędzia. W skład tych przyborów wchodzą między innymi bezawaryjny komunikator, notatnik z listą zadań czy też program do edycji dokumentów.

Komunikator

Wydawać by się mogło, że praca zdalna polega na całkowitym odcięciu się od świata i wykonywaniu swoich obowiązków w domowym zaciszu. Nic bardziej mylnego. Zazwyczaj pracodawcy wymagają od nas dobrego kontaktu, który przyczynia się do wzrostu zaufania, a także daje możliwość stałego monitorowania postępów realizowanego projektu.Funkcjonuje to również w drugą stronę, a mianowicie pracownik w każdej chwili ma możliwość zwrócenia się do swojego przełożonego o poradę w kwestii, która powoduje u niego jakiekolwiek wątpliwości.

Jako komunikatory wybiera się najczęściej popularne rozwiązania internetowe. Są nimi na przykład Skype, FaceTime, czy też Google Hangouts. Z takiej praktyki korzysta się również w dużych firmach.

Poczta elektroniczna

Wysyłanie i odbieranie wiadomości poprzez pocztę elektroniczną  jest elementem wchodzącym w skład podstawowych czynności codziennych, dlatego też w  niemal każdej pracy korzysta się ze służbowego konta e-mail. Osoby wykonujące pracę zdalną wybierają pocztę elektroniczną jako jeden z najważniejszych elementów komunikacyjnych. Wiadomości e-mail umożliwiają przekazywanie informacji oraz dokumentów.

Sprawdź na forum również:

Należy przy tym pamiętać o stałym dostępie do Internetu oraz wyposażeniu w odpowiedni sprzęt. Warto mieć świadomość, że jeśli do pracy wykorzystujemy własne narzędzia, materiały i sprzęt, to przysługuje nam za to odpowiedni ekwiwalent pieniężny, który według obowiązujących przepisów prawa zwolniony jest od podatku dochodowego.

Notatnik z listą zadań

Najważniejszym elementem przy pracy zdalnej jest odpowiednie zaplanowanie naszego dnia. Znacznie łatwiej pracuje się, kiedy dobrze wiemy co mamy robić i ile czasu potrzebujemy na tę czynność. Dobrze zaplanowany dzień, zwiększa efektywność naszej pracy.

Na rynku istnieje wiele narzędzi umożliwiających sporządzanie i udostępnianie listy zadań. Jednym z nich jest program Trello. Daje on możliwość koordynowania pracy wszystkich osób zaangażowanych w dany projekt poprzez tworzenie tablic z planem pracy. Co więcej, plan możemy w dowolnym momencie aktualizować, uzupełniać o dodatkowe informacje, a także rozdzielać zadania i ustalać termin ich realizacji. Program Trello daje nam również możliwość przesyłania zdjęć, dokumentów oraz innych plików.

Oprogramowanie

Aby zdalnie kontrolować system operacyjny przez Internet, musimy mieć do tego odpowiednie narzędzia. Jednym z najpopularniejszych jest program TeamViewer. Pozwala nam przeglądanie dokumentów przechowywanych na innym komputerze oraz prowadzenie wideokonferencji, dzięki czemu mamy możliwość spotkań online całego zespołu oraz tworzenia kopii zapasowych danych.

TeamViewer sprawdza się jednak najbardziej przy diagnozowaniu problemów oraz usterek na komputerach osób, które znajdują się w innym mieście, a nawet i kraju.

 

Dysk wirtualny

Wirtualny dysk stanowi narzędzie do szybkiego i łatwego przesyłania niezbędnych dokumentów wybranym osobom. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość korzystania z plików z każdego miejsca, w którym mamy dostęp do Inernetu. Jednymi z najpopularniejszych dysków wirtualnych są Google Drive oraz Dropbox.

Sprawdź opinie o firmach IT na naszym forum:

No comments
Dodaj komentarz