Ile zarabia Data Scientist i specjalista Machine Learning w Polsce?

Zapotrzebowanie na osoby zajmujące się uczeniem maszynowym oraz tak zwanym Data Scientist jest coraz większe z roku na rok. Oznacza to również sam wzrost płac w tej właśnie branży. W przeciągu ostatnich 3 lat płaca przeciętna w zawodzie tym wzrosła w Polsce o prawie 80%. Media zarobków rocznych, jednak wciąż jest niższa jak chociażby w USA.

Analitycy z Business Over Broadway dokładnie przeanalizowali płace pośród osób, które zajmują się Data Scientis oraz tworzeniem algorytmów Machine Learning w większości państw na świecie. W badaniu udział wzięło ponad 1500 respondentów. Badanie dotyczyło zarówno zarobków aktualnych, jak i także tego jak się one zmieniły na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Najwięcej zarabiają w USA, ale nieźle zarabiają także eksperci z Rosji oraz Polski

Według wspomnianego badania zarobki najwyższe wśród inżynierów maszynowego uczenia oraz Data Scientists są oczywiście w Stanach Zjednoczonych. To tam właśnie mediana zarobków rocznych wynosi 120 tysięcy USD. Na drugim miejscu uplasowała się Australia z medianą na poziomie 110 tysięcy USD, a na miejscu trzecim Izrael z 87 tysięcy USD rocznie. W Niemczech eksperci ci przeciętnie zarabiają 80 tysięcy USD.

Polska dopiero się znalazła na miejscu piętnastym z medianą na poziomie wynoszącym 29 tysięcy USD. Przy kursie obecnym daje to około 106 tysięcy złoty rocznie oraz blisko 9 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak musimy pamiętać, że same koszty życia w naszym kraju są zupełnie inne od tych w Stanach Zjednoczonych czy też Australii. Poza tym w badaniu wzięło także udział, aż 468 respondentów ze Stanów Zjednoczonych. Z Polski było ich zaledwie 24. W związku z tym dane te nie muszą odzwierciedlać w pełni rynkowej sytuacji. Pewne jednak jest to, że specjaliści od Machine Learning oraz Data Scientist to młode stosunkowo zawody. Przynajmniej w formie obecnej, a już szczególnie w Polsce. Rynek ten intensywnie jednak się rozwija. Świadczą o tym właśnie dane z tego badania.

Szczegóły zarabiania w Polsce

Co może nas jeszcze zaskakiwać? Na pewno może nas zaskakiwać i to znacznie pozycja Chin w tym rankingu. Jak się plasuje? Jest to naprawdę niesamowicie zaskakujące. Chiny są uważane przez większość jako tania siła robocza. Mediana u nich okazuje się wynosić aż 41 tysięcy USD. Jest to naprawdę sporo.

Co więcej jest to dużo więcej, a niżeli w Rosji czy też w Polsce. Przypomnijmy mówimy tutaj w przypadku tych dwóch krajów o wysokości 13 tysięcy USD. Jak widać badanie to daje nam do zrozumienia. Możemy sobie także porównać jak wygląda to w przypadku naszych zachodnich sąsiadów czy też w Stanach Zjednoczonych. Czy można z tego wynieść jakieś wnioski?

Czy jest to informacja dla młodych osób w tym zawodzie do wyjazdu za granicę? I tak i nie. W rzeczywistości zawsze musimy mieć świadomość zawsze o kosztach życia w innych krajach. Zarobek większy, ale najczęściej te koszty życia także są dużo, dużo wyższe. Tak ważne decyzje należy dokładnie przemyśleć.

Sprawdź opinie o firmach IT na naszym forum:

Dodaj komentarz