STO – Security Token Offering czym jest i co się kryje za tym kryje?

Aby móc sobie odpowiedzieć na nasze główne pytanie, musimy się dowiedzieć czym w ogóle jest tokenizacja? Termin ten powszechnie łączyć można z zatwierdzaniem transakcji płatniczych bankowych online. Co po niektóre banki stosują tenże sposób potwierdzenia transakcji przy użyciu tokenu specjalnego, który jest wygenerowany przez tak zwany generator tokenów, a więc pewnego sekwencji liczb.

Jednak token na ogół otrzymujemy dzisiaj wygenerowany bezpośrednio na ekran naszego smartfona. Także sam system Blik jest w użyciu coraz powszechniejszych. W przypadkach powyższych mówi się o tokenizacji płatności. Jednak tutaj proces tokenizacji się odbywa przy użyciu tokenu, który jest generowany bez użycia samej technologii blockchain.

A do czego nam służą tokeny?

Ma to miejsce podobnie w przypadku dostępu autoryzacji do internetowej strony przy pomocy hasła, autoryzującego tokenu. Jest to także tokenizacja swojego rodzaju. Tokenu używany w związku z tym zasadniczo w zabezpieczających procesach korzystanie z internetowej technologii. Stąd już jest bardzo blisko do zastosowania tokenów w procesach powiązanych bezpośrednio z samą technologią blockchain. Jednak pozostawmy na uboczu wszelkiego rodzaju inne tokeny oraz tokenizację. Skupmy się raczej na procesach samej tokenizacji właśnie przy użyciu blockchaina lub też technologii godnych zaufania.

Czym jest STO?

W wielu wypowiedziach na temat samej tokenizacji aktywów pojęcie właśnie aktywów sprowadza się do samego udziału w spółce, gdzie tokeny są wyemitowane w procesie ich oferowania publicznego, zwanym STO, a więc Security Token Offering. Reprezentują sobie samo prawo do udziałów lub też akcji emitenta (lub emitenta zleceniodawcy, w przypadku zastępczego emitenta).

W takim właśnie przypadku się wydaje, że lepiej będzie jednak mówić o Equity Token Offering, jako swoistej podgrupie rodzajowo procesów STO, gdzie sam token reprezentuje sobą prawa udziałowe jednoznacznie. W razie przeciwnym aplikacyjne spektrum procesów tokenizacji aktywów, jest określane jako STO. Ulegnie zatem naprawdę znacznemu pojęciowemu ograniczeniu, na samą niekorzyść dywersyfikacji oraz wykorzystania możliwości, jakie tkwią w nim.

Niesamowicie pomocna w rozwiązaniu tego właśnie problemu jest niesamowicie ważna ustawa. Chodzi o Ustawa Księstwa Liechtenstein, z której można wywieść pojęcie takie jak ATO, a więc Asset-backed Token Offering. Chodzi o ofertowanie tokenów, które są oparte o aktywa.

Wydaje się to tak naprawdę być sama propozycja, która odpowiada duchowi wszelkich gospodarczych procesów, które są realizowane w oparciu o same technologie naprawdę godne zaufania oraz wychodząca nadziejom naprzeciw wiązanym oraz słusznie z tokenową gospodarką. Szczególnie tym bardziej, że samo pojęcie „security” jest niejednoznaczne wysoce. W dosłownym znaczeniu „security token” oznaczać może także sam kaucyjny token. Musimy wiedzieć, że security to po prostu kaucja.

Sprawdź opinie o firmach IT na naszym forum:

Dodaj komentarz