Praca Zdalna – Nowa ustawa 9 pytań i odpowiedzi

W ostatnich dniach polski rząd przyjął ustawę, w której zawarto wiele regulacji dotyczących trybu pracy zdalnej. Było to spowodowane szerzącą się na świecie pandemią koronawirusa, w wyniku której wiele firm musiało przystosować się do nowej sytuacji. Warto poznać zapisy prawne dotyczące trybu pracy zdalnej tak, aby wiedzieć jakie prawa i obowiązki ustawa nakłada zarówno na pracowników, jak i pracodawców.

1. W jakiej formie pracodawca powinien zlecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej? 

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy zlecenie pracy zdalnej powinno mieć formę ustną, czy pisemną. Niestety, ale ta kwestia nie została uregulowana przez ustawę. To w jaki sposób pracodawca zleci pracę w trybie zdalnym, zależy więc tylko od niego. Niezależnie od tego, jak firma poinformuje pracownika o zmianie trybu pracy, to powinna wystawić mu odpowiednie potwierdzenie, np. w postaci pisma, bądź maila.

2. Jak długi może być okres wykonywania pracy zdalnej?

Ustawodawca nie narzuca czasu trwania okresu, w jakim może być wykonywana praca zdalna. W tym aspekcie wszystko jest zależne od pracodawcy, który sam określa czas trwania zdalnego trybu pracy. Jego działania muszą być jednak podyktowane troską o stan zdrowia pracowników, w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Warto jednak zauważyć, że art.3 ustawy przestanie obowiązywać po 180 dniach od momentu, w którym weszła ona w życie. Jeżeli chodzi więc o konkretny okres wykonywania pracy zdalnej, to nie może on przekraczać właśnie tej liczby dni.

Więcej pomocnych informacji:

3. Czy firma może zlecić wykonywanie pracy zdalnej w miejscu innym niż dom?

W ustawie określono, że w związku z epidemią koronawirusa, pracodawca może polecić pracownikom zdalne wykonywanie obowiązków służbowych. Ustawodawca nie określił jednak miejsca, w jakim taka praca ma być wykonywania. Szef ma więc możliwość zlecenia pracy w miejscu innym niż dom.

4. Czy polecenie pracy zdalnej musi mieć związek z zachorowaniami, które występują w rejonie działania danej firmy?, Czy pracodawca może zlecić taką pracę ze względu na subiektywne odczucia?

Ustawa zezwala na wprowadzenie trybu pracy zdalnej przez pracodawcę, ze względu na prowadzenie działań profilaktycznych. Oznacza to, że  występowanie w rejonie firmy zwiększonej liczby zachorowań nie jest warunkiem koniecznym, do wprowadzenia zdalnego trybu pracy. Wystarczy, że przedsiębiorca będzie miał na celu prewencję.

5. Czy zlecenie przez pracodawcę zdalnego trybu pracy musi być uzasadnione?

Nie, ustawa nie nakłada na przedsiębiorstwa obowiązku uzasadnienia decyzji, o wprowadzeniu zdalnego trybu pracy. Ustawa wskazuje jedynie, że praca zdalna powinna być wdrożona w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.

6. Czy początkowo wyznaczony czas pracy zdalnej może zostać wydłużony lub skrócony?

Jeżeli wydłużenie, bądź skrócenie czasu pracy zdalnej jest spowodowane przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa, to jest to jak najbardziej dozwolone.

Sprawdź więcej publikacji:

7. Czy pracownik może odmówić przejścia na tryb pracy zdalnej?

Nie, pracownik musi respektować polecenia pracodawcy, stąd też odmówienie przejścia na tryb pracy zdalnej nie jest możliwe.

8. Co w momencie, w którym mieszkanie pracownika nie jest przystosowane do wykonywania pracy zdalnej?

Ustawa nie określa, co zrobić w momencie, w którym warunki mieszkaniowe pracownika nie są wystarczające do wykonywania pracy zdalnej. Jeżeli jednak zaistnieje taka sytuacja, to pracodawca powinien wskazać pracownikowi inne miejsce przeznaczone do wykonywania pracy w trybie zdalnym.

9. Czy jeżeli pracownik odmówi wykonywania pracy zdalnej, to mogą go spotkać konsekwencje?

Tak, pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową za nieprzystosowanie się do nowego trybu pracy.

Opinie o firmach IT z pracą zdalną:

Dodaj komentarz