Czy praca zdalna zmieni wynagrodzenie pracownika? [Koronawirus]

Według prawa wnioskowanie pracownika o pracę zdalną nie nakłada na firmę żadnego obowiązku, decyzja bowiem o poleceniu takiej czy innej pracy należy wyłącznie do pracodawcy. Tego rodzaju praca jest przy tym niekoniecznie telepracą, gdyż może odbywać się bez komputera i firmowych systemów. Pracą zdalną może być przeglądanie, segregowanie, czy analizowanie dokumentów albo odręczne pisanie opinii.

Świeżo uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli tzw. specustawa koronowirusowa, ma zawarte w swoich zapisach ważne zapisy zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, a jednym z nich jest możliwość zlecenia pracownikowi poprzez polecenie tzw. pracy zdalnej. Wyjaśnia to dokładnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W jakich okolicznościach pracodawca może zlecić pracę zdalną?

Nowe przepisy mówią, że pracodawca może zlecić wykonywanie obowiązków pracowniczych poza miejscem stałego wykonywania pracy i jest to tzw. praca zdalna.

W rozumieniu treści ustawy, należy uznać za „przeciwdziałanie COVID-19” wszelkie czynności związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się choroby, profilaktyką oraz ze zwalczaniem zakażenia i skutków choroby. Przesłanki do zastosowania pracy zdalnej są w tym wypadku uzasadnione i choćby profilaktycznie, każdy pracodawca, o ile to możliwe, może zlecić pracownikowi pracę zdalną.

Czy pracownik sam może wnioskować o pracę zdalną?

O zleceniu pracy zdalnej decyduje wyłącznie pracodawca. Może to oczywiście zrobić na wniosek pracownika, ale nie musi.

Czy praca zdalna jest tym samym co telepraca?

Niekoniecznie, chociaż telepraca może być pracą zdalna. Praca zdalna w rozumieniu nowej specustawy jest po prostu pracą wykonywaną poza miejscem jej zwyczajowego wykonywania i ma na celu przeciwdziałanie COVID-19.

Jakie są różnice pomiędzy pracą zdalną a telepracą?

Telepraca jest wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem zatrudnienia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Telepracownik to ktoś, kto wykonuje taką pracę, a jej wyniki są przekazywane pracodawcy w formie przekazu elektronicznego. Przykładową pracą jest pisanie tekstów na komputerze i przesyłanie ich do pracodawcy e-mailem.

Praca zdalna może być oczywiście powiązana z tym samym, ale nie musi. Pracownik zdalny może po prostu mieć dostarczone do domu dokumenty do przeanalizowania, a po dokonaniu tejże analizy w dowolny sposób dostarczyć wyniki swojej pracy pracodawcy.

Sprawdź opinie o firmach IT pracy zdalnej

Czy przy zleceniu pracy zdalnej ulegną zmianie zarobki pracownika?

Wynagrodzenie nie podlega zmianie. Zmiana przy pracy wykonywanej zdalnie polega jedynie na zmianie miejsca jej wykonywania. Pracownik nadal wykonuje swoje obowiązki nie ma więc mowy o zmianie wynagrodzenia.

W jaki sposób praca zdalna jest dokumentowana?

To już jest kwestia do uzgodnienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Polecenie pracy zdalnej jest takim samym poleceniem pracy, jak zazwyczaj i może być wydane na piśmie, ustnie, czy pocztą elektroniczną albo sms-em. Pracodawca może takie polecenie potwierdzić na piśmie, chociażby dla księgowości.

Specustawa koronawirusowa i praca zdalna uległy zmianom?

Komisje senackie w środę, 12 marca zarekomendowały zmiany w ustawie określającej zasady przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Komisje przypomniały, że wersja z dnia 8 marca została zaakceptowana warunkowo, w wyniku wyjątkowych okoliczności. Poprawki do specustawy dotyczą m.in. właśnie definicji pracy zdalnej.

Dodaj komentarz