Czy technologia blockchain może wspomagać środowisko naturalne?

Transparentność blockchaina powoduje docenienie tej technologii na wielu płaszczyznach, nie tylko pod względem kryptowalut. Otwiera on wiele nowych możliwości i jak się okazuje, może również mieć znaczący wpływ na zwiększenie zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego.

EcoStart – początek nowego

Małe zainteresowanie projektami zaangażowanymi w ochronę środowiska jest największym problemem i EcoStart dąży do jego rozwiązania. CEO EcoStart, Olga Bergen twierdzi, że czysta woda, powietrze i błękitne niebo są marzeniem wszystkich, warto więc o to zadbać, a środków na te cele brakuje. Według niej dzieje się tak dlatego, że wiele osób utraciło zaufanie do tradycyjnych instytucji finansowych, a przez to nie ma pewności co do tego, co się dzieje tak naprawdę z funduszami, które na ochronę środowiska wpłaca.

Instytucje finansowe są pośrednikami w przekazywaniu środków pomiędzy darczyńcami a podmiotami adresatami wsparcia, to fakt, który generuje dodatkowe koszty, gdyż instytucje finansowe nie są instytucjami charytatywnymi. Jakby tego było mało, to dodatkowo rodzą się opóźnienia z powodu braku koordynacji działań, a czasami wręcz nieefektywna do określona zadania, co z kolei może powodować marnowanie się środków.

Innym, bardzo ważnym problemem jest to, że przekazywane darowizny kierowane są najczęściej jedynie na nagłośnione przez media projekty, a wcale nie muszą to być projekty najlepsze dla środowiska. Nie ma widocznej i wiarygodnej konsultacji społecznej, a zdarza się, że miesza się w to wszystko polityka albo grupa biznesowa, która chce po prostu na nieszczęściu i famie zrobić dobry interes. Projektom ekologicznym brakuje po prostu tego, co najistotniejsze, czyli crowdfundingu.

Blockchain rusza na pomoc naturze!

Rozwiązaniem jest danie równych szans wszystkim projektom, a to jest uzależnione od możliwości dotowania konkretnego projektu wraz z możliwością jego monitorowania. Właśnie tutaj może być bardzo przydatny blockchain, ponieważ jego potencjał to umożliwia.

Zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązanie spowodowało powstanie platformy EcoStart, czyli zdecentralizowanego, a jednocześnie łączącego wszystkich uczestników społeczności ekologicznej rynku. Są tam inwestorzy, wolontariusze, inicjatorzy oraz wielu innych zainteresowanych, którym leży na sercu stan środowiska ziemskiego.

EcoStart ma umożliwić tworzenie projektów rozwiązujących problemy środowiskowe, a zarówno zaangażowane firmy, jak i pojedyncze osoby zyskają przejrzysty obraz sytuacji na rynku oraz możliwości rekomendacji lub interwencji. Jak podkreśla Olga Bergen:

Projekt EcoStart to globalny ekosystem wspierający biznes środowiskowy […] Pomagamy finansować zielone projekty w sposób przejrzysty,  wykorzystując  przy tym technologię blockchain.

Fundusz inwestycyjny, ale… zdecentralizowany

Za sukcesem albo porażką danego projektu najczęściej stoi finansowanie. Fundusz EcoStart powstał w celu niesienia pomocy dla pozyskiwania środków na rozwój projektów ekologicznych. Przy tym EcoStart Environmental Investment Fund (EFI) będzie dążyć do tego, by w konsekwencji stać się DAO, czyli zdecentralizowaną autonomiczną organizacją. Zarządzanie w tym wypadku będzie polegało na wykorzystaniu inteligentnych kontraktów na blockchainie EcoStart.

Sprawdź opinie o firmach IT z Warszawy

Dodaj komentarz