Halvingi na Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoina SV

Trzy powiązane ze sobą duże sieci, a więc BTC, BCH i BSV, przejdą swoje halvingi niemal w tym samym czasie, a pierwszy wejdzie w życie za miesiąc. Czy będą miały zasadnicze znaczenie dla Bitcoina i jego młodszych krewnych.

Dwa miesiące – trzy halvingi

Czym jest halving, w tym wypadku Bitcoina? Otóż jest to mechanik w kodzie źródłowym kryptowaluty BTC, który wyznacza zmniejszenie nagrody za wydobycie o połowę, a który załącza się co 210 tys. bloków transakcyjnych. Halving ma na celu zrównoważenie popytu i podaży. Przewidując powstanie nowego bloku co 10 minut, halving w sieci Bitcoin następuje co ok. 4 lata.

W chwili uruchomienia sieci w roku 2009 nagroda za wydobycie bloku wynosiła 50 BTC, podczas pierwszego halvingu w roku 2012 zmniejszając się do 25 BTC, a przy drugim z roku 2016 do 12.5 BTC.

Trzeci halving w historii istnienia Bitcoina przewidywany jest na maj 2020 i górnicy BTC otrzymają o połowę mniej BTC za każdy wydobyty blok. Co ciekawe, mimo ogromnej ilości wydobytych już monet halvingi doprowadzają do tego, że ostatni BTC z zamkniętej puli 21 milionów, zostanie wydobyty w okolicach 2140 roku, po łącznie 34 halvingach.

Rok 2020 to halvingi trzech głównych sieci – Bitcoina, Bitcoina Cash oraz Bitcoina SV, które odbędą się w zbliżonych terminach. Z tym, że dla BTC będzie to halving trzeci, a dla BCH i BSV, z racji jeszcze nieistnienia tych kryptowalut w roku 2016, będą to halvingi pierwsze.

Sprawdź opinie o firmach IT:

Halving BCH przewidywany jest na 8 kwietnia, halving  BSV na 10 kwietnia, a za 59 dni, 11 maja, odbędzie się zgodnie z planem wydobywczym halving BTC. We wszystkich trzech halvingach będzie to natomiast identyczne obniżenie nagrody, czyli z 12.5 jednostki, na 6.25.

Strona blockchair.com publikuje statystyki dla wszystkich tych sieci, w tym blok bieżący oraz bloki pozostałe do halvingu w każdej z trzech sieci. Rzecz jasna daty wskazujące halving są jedynie przewidywaniem, gdyż czas potrzebny na wydobycie bloku może się nieznacznie zmieniać. To oczywiście może skutkować wydłużeniem albo skróceniem czasu oczekiwania na kolejny halving.

Jak halving wpłynie na kurs Bitcoina?

Najczęstszą opinią odnośnie do halvingu jest wzrost notowań danej kryptowaluty, a szczególnie właśnie Bitcoina. Niektórzy z analityków, jak np. PlanB spodziewa się nawet wzrostu notowań do 100 tys. USD. Czy takie przewidywania są jednak uzasadnione?

W przeszłości, poczynając od 2012 roku, czasu pierwszego halvingu, cena BTC wzrosła tuż po halvingu zaledwie o dolara z 11 do 12 USD, ale wzrost był kontynuowany i po roku cena Bitcoina wynosiła 1038 USD. Potem były spadki, a na miesiąc przed drugim halvingiem z roku 2016 Bitcoin ruszył do góry podobnie, tym razem z 576 do 650 USD i ponownie kontynuował wzrost do osiągnięcia po roku ceny 2526 USD.

Takie są fakty, ale czy to halvingi były rzeczywistym powodem wzrostu ceny bitcoina? Niekoniecznie, ponieważ na wzrosty cen miały również inne czynniki, jak polityka, makroekonomia, czy wreszcie medialny szum. Przy tym jednak jest faktem niezaprzeczalnym, że halving znacznie obniża podaż nowych BTC, ale czy będzie miał zasadniczy wpływ na popyt i wzrosty tak spektakularne, jak przewidują niektórzy z optymistów?

Sprawdź recenzje kursów:

Halving może być mocnym powodem dla wzrostów, a może to być szum medialny, który wywoła zwariowane FOMO, a więc strach przed uciekającą okazją na zakup spektakularnie rosnącej kryptowaluty. Sytuacja jest dość nietypowa, szczególnie przez koronawirus COVID-19.

Dodaj komentarz