Zasiłek dla bezrobotnych 1400 zł ? – Tarcza Antykryzysowa 3.0

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zwraca uwagę na fakt, iż choć w ramach pakietu pomocowego wchodzącego w skład tarczy antykryzysowej, nie możemy być zadowoleni z rozwiązań, które dotyczą osób obecnie zwolnionych w wyniku kryzysu gospodarczego w wielu branżach. Zgodnie ze słowami eksperta rynku, wszyscy bezrobotni powinni otrzymywać zasiłek w wysokości 1400 złotych netto.

Duże wymagania względem osób wnioskujących o zasiłek dla bezrobotnych

Już wcześniej, w spokojnych czasach zasiłek dla bezrobotnych nie należał się wszystkim osobom, które straciły pracę. By móc zakwalifikować się do danego świadczenia, niezbędne jest przez 12 miesięcy wykonywanie pracy, która była w pełni oskładkowana względem ubezpieczenia społecznego oraz funduszu pracy. Ta praca musiała być wykonywana w okresie 18 miesięcy od złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, a sam zasiłek może być wypłacany przez okres od 6 do 12 miesięcy. Przy założeniu długiego stażu pracy, przewyższającego 5 lat, w pierwszych trzech miesiącach zasiłek dla bezrobotnych wynosi 847,80 złotych, natomiast w kolejnych 3 trzech miesiącach 665,70 złotych.

Sytuacja jest mniej kolorowa w momencie, gdy nasz staż pracy nie przekracza 5 lat. Wtedy przez pierwsze 3 miesiące na nasze konto wpływać będzie kwota 603,17 złotych, natomiast kolejne 3 miesiące to świadczenie w wysokości 483,49 złotych. Obecnie sama procedura jest jeszcze bardziej skomplikowana, głównie ze względu na dużą trudność związaną z zarejestrowaniem się do Urzędu Pracy. Tysiące osób powracających z zagranicy decyduje się na rejestrację w Urzędzie Pracy.

Propozycja zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z analizą eksperta rynku pracy, utrata dochodów w wyniku zwolnienia w głównej mierze uderza w konsumpcje, która jak powszechnie wiadomo, nakręca gospodarkę kraju. Ponad połowa rocznego Produktu Krajowego Brutto stanowi właśnie konsumpcja gospodarstw domowych, która przecież bierze się z wynagrodzeń za pracę. W celu poprawy obecnej sytuacji gospodarczej i materialnej gospodarstw domowych postuluje się za wprowadzeniem szeroko dostępnego zasiłku w wysokości 1400 złotych, który byłby opodatkowany.

Oprócz wniosku o zwiększenie świadczenia widać też zdecydowane głosy ku wyrównaniu stawku świadczenia i zlikwidowaniu kryterium stażu, które pozwalałoby na otrzymanie większej kwoty. Zgodnie z przeliczeniami, przy założeniu, że aż 3 miliony osób pobierałoby tego typu świadczenie przez 12 miesięcy, budżet państwa zostałby uszczuplony o 60 miliardów złotych, jednak to pozwoliłoby nie popaść w skrajną biedę tym wszystkim gospodarstwo, które nie dysponują oszczędnościami i straciły jednocześnie swoje jedyne źródło zarobku.

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy obecnie?

W tym momencie ciężko jest oszacować skalę zwolnień, jaka przetoczyła się w ostatnich miesiącach w Polsce. Marcowa stopa bezrobocia utrzymywała się na niskim poziomie, jednak wyniki najprawdopodobniej nie uwzględniały wszystkich zwolnień, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni. Kolejne miesiące i publikacje wskaźników dotyczących bezrobocia pokażą nam realną skalę zwolnień w wyniku epidemii koronawirusa.

Dodaj komentarz