Ile wynosi postojowe świadczenie? – Tarcza antykryzysowa

Antykryzysowa tarcza zezwala pracodawcom na wysłanie pracowników nawet na postojowe trwające trzy miesiące. Jest to jeden ze sposobów pomocy przedsiębiorców, zmagających się z kryzysem, który wywołany jest kryzysem związanym z epidemią koronawirusa.

Postojowe świadczenie przysługuje wszystkim pracownikom na czas podczas, którego nie wykonują pracy z uwagi na przestój w zakładzie, ale także pod warunkiem, że był on już gotów do wykonywania obowiązków swoich, a przeszkód doznać z przyczyn, które są niezależne od niego.

Pracownicy, którzy zostali odesłani na postojowe otrzymają za to stosowne świadczenia, które jest formą pieniężną specjalnego wsparcia wypłacanego z powodu przestoju w działalności danego zakładu pracy. Zgodnie z samym Kodeksem pracy, jeśli osoba zatrudniona nie wykonywała obowiązków swoich nie ze swojej winy, ale z przyczyn, które dotyczyły pracodawcy, wówczas pracodawca musi mu wypłacić wynagrodzenie.

Świadczenie postojowe – ile wynosi?

Wysokość dokładna postojowego świadczenia wynosi dokładnie 2080 złotych, jest to równowartość osiemdziesięciu procent pensji minimalnej. Jest to nieoskładkowane świadczenie oraz także nieopodatkowane. Znaczy to, że beneficjenci otrzymają na rękę dokładni 2080 złotych.

Postojowe świadczenie przysługuje pracownikowi za czas pracy nie wykonywania z powodu przestoju w zakładzie, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że był on do wykonywania obowiązków swoich gotowy, a doznał przeszkód z niezależnych od niego przyczyn. Jeśli sama niemożliwość wykonywania pracy wynikała bezpośrednio z winy pracownika, to świadczenie mu niestety nie przysługuje.

Osoby, które są zatrudnione na cywilnoprawnych umowach (umowy agencyjne, zlecenia, o dzieło) otrzymać mogą 2080 złotych na rękę przez okres trzech miesięcy, jeśli umowa nie doszła zupełnie do skutku lub nastąpiło spore ograniczenie jej realizacji w związku z epidemią koronawirusa.

Wypłaty postojowego gwarantowanego w tarczy antykryzysowej realizuje ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Jakie warunki należy spełnić?

Warunki, które wymagane są do tego, aby móc się ubiegać o wypłatę postojowego to:

– przychód pochodzący z umowy cywilnoprawnej uzyskany w poprzedzającym miesiącu miesiąc składania wniosku w żadnym wypadku nie przekroczył wyliczonej kwoty jako trzysta procent miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia z kwartału poprzedniego (obecnie jest to 15 681 złotych),

– umowa cywilnoprawna, która zawarta była przed 1 lutym bieżącego roku,

– brak innego tytułu do społecznych ubezpieczeń,

– brak możliwości wykonania cywilnoprawnej umowy w całości lub też w części z powodu przestoju w samym prowadzeniu działalności,

– zamieszkanie na terytorium Polski oraz obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub też prawo czasowego bądź też stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zatem jeśli spełniamy powyższe warunki, to to możemy liczyć na świadczenie postojowe. W tych trudnych czasach jest to bardzo ważne, aby móc utrzymać płynność finansową.

Dodaj komentarz