Wynagrodzenie chorobowe. Czy na kwarantannie przysługuje?

Obowiązkowa kwarantanna dwutygodniowa nie tylko dotyczy osób, które powróciły z zagranicy, ale także domowników z tymi osobami mieszkającymi. Czy zatem przysługuje im wynagrodzenie chorobowe?

Podstawą wymiaru chorobowego wynagrodzenia stanowi miesięczne przeciętne wynagrodzenie, które jest wypłacone w okresie dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających tak naprawdę miesiąc, w którym owa niezdolność do pracy powstała.

Każde lekarskie zwolnienie pracownika z powodu niezdolności do pracy na sam skutek choroby ma duży wpływ na wysokość chorobowego wynagrodzenia w danym miesiącu, w którym niezdolność ta wystąpiła. Do sytuacji takich zalicza się także skierowanie na obowiązkową kwarantannę dwutygodniową. Jednak to dotyczy domowników, którzy z tą osobą mieszkają.

Czy chorobowe wynagrodzenie przysługuje także domownikom na kwarantannie?

Domownicy, którzy są objęcie kwarantanną przymusową ze względu na przyjazd współmieszkańca z zagranicy mają również prawo do chorobowego świadczenia. Mogą jak najbardziej pobierać chorobowe wynagrodzenie czy też zasiłek chorobowy, który jest finansowany z chorobowego funduszu.

Aby móc otrzymać chorobowe wynagrodzenie dla domownika, który jest objęty kwarantanną jest niezbędne złożenie stosownego oświadczenia o odbywaniu kwarantanny obowiązkowej razem z osobą, która powróciła właśnie z zagranicy. Oświadczenie złożyć należy u zleceniodawcy czy też u pracodawcy, a oni je przesyłają bezpośrednio do ZUS.

Prawo do świadczenia wyłącznie mają osoby, które są objęte chorobowym ubezpieczeniem. Także niemożliwe jest wykonywanie jednoczesne pracy oraz także pobieranie chorobowego wynagrodzenia.

Jak poprawnie wyliczyć chorobowe wynagrodzenie?

Podstawę wymiaru chorobowe wynagrodzenia stanowi miesięczne przeciętne wynagrodzenie, które jest wypłacone w okresie dwunastu miesięcy kalendarzowych, które poprzedzają miesiąc, w którym ta niezdolność powstała do pracy. Do samej podstawy wymiaru chorobowego wynagrodzenia zalicza się:

– premie oraz nagrody, które są uzależnione od wyników indywidualnych,

– płaca zasadnicza,

– wynagrodzenie urlopowe,

– wynagrodzenie za nadliczbowe godziny oraz za godziny nocne,

– dodatki stażowe i funkcyjne.

Od bieżącego wynagrodzenia, które jest w rzeczywistości podstawą wymiaru składek na chorobowe ubezpieczenie, odliczyć należy potrącone składki przez pracodawcę na emerytalne ubezpieczenie, chorobowe czy też rentowe. Żeby wyliczyć wynagrodzenie chorobowe należy od kwoty brutto wynagrodzenia, odjąć także sumę procentu składek powyższych. Wynoszą one dokładnie 13,71 procent.

Z kolei wynagrodzenie za część przepracowaną części miesiąca ustala się, dzieląc zasadniczą płacę przez 30, a następnie wartość tę pomnożyć należy przez liczbę kalendarzowych dni zwolnienia lekarskiego. Otrzymamy wynik odjąć należy od zasadniczej płacy. Jest to tak naprawdę bardzo proste w obliczeniu. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Możemy zatem samodzielnie sobie dokonać wyliczenia.

Dodaj komentarz