Trener personalny – Zarobki – Ile zarabia ?

Ile zarabia trener personalny?

Jak kształtuje się rozkład zarobków trenerów personalnych?

Trener personalny zarobki to bardzo ciekawy temat. Przyjrzyjmy się mu nieco bliżej. Wynagrodzenie miesięczne całkowite (mediana) na tymże stanowisku wynosi dokładnie 3890 złotych brutto. Co druga osoba zatrudniona na stanowisku trenera personalnego otrzymuje pensję od 3220 złotych do 5140 złotych. Dwadzieścia pięć wynagradzanych najgorzej trenerów personalnych zarabia poniżej kwoty 3220 złotych brutto. Na zarobki powyżej kwoty 5140 złotych brutto liczyć może grupa wynosząca dwadzieścia pięć opłacanych najlepiej trenerów personalnych.

Czym się zajmuje trener personalny?

Zadania oraz obowiązki trenera personalnego:

  • szkolenie zawodników,
  • szkolenia taktyczne,
  • kontrola oraz ocena postępów zawodników,
  • opracowywanie oraz stosowanie skutecznych treningowych metod,
  • planowanie kariery swoich zawodników.

Trenerzy personalni otrzymują w 31 procentach dofinansowanie sportowych zajęć, w 11 procentach żywieniowe bony i w 8 procentach telefon służbowy do prywatnych celów.

Przyznawanym najczęściej benefitem na stanowisku personalnego trenera jest dofinansowanie sportowych zajęć. Dostępnego tego dodatku pozapłacowego zdeklarowało ponad trzydzieści jeden procent ankietowanych. Lista pełna benefitów jest dostępna w raporcie indywidualnym.

Sprawdź oferty pracy i opinie:

Co ma wpływ na wysokość wynagrodzenia?

Na pewno nie bez znaczenia jest staż pracy. Wynagrodzenie początkującego trenera personalnego jest niższe od zarobków doświadczonego trenera. Wielość firmy, w której jest on zatrudniony również ma znaczenie. Najczęściej im firma jest większa tym można liczyć na wyższe zarobki.

Bardzo duże znacznie ma również lokalizacja firmy. Dwie firmy podobne w różnych miastach oferować mogą wynagrodzenia dla trenera personalnego znacznie od siebie odbiegające.

Na stanowisku trenera personalnego przeważają mężczyźni. Stanowią oni sześćdziesiąt sześć procent osób zatrudnionych. Trzynaście procent trenerów personalnych co miesiąc otrzymuje premię, a aż sześćdziesiąt trzy procent pracuje na podstawie umowy o pracę.

Dodaj komentarz