Forum

lub Zarejestruj aby założyć posty i tematy.

Mintos - Zarobki Opinie Pożyczki - Program Partnerski

Mintos jest platformą, która łączy pożyczkowe firmy oraz inwestorów (ciebie, mnie oraz innych). Procent jaki uzyskać można jest nieco wyższy, a niżeli na bankowych lokatach, ale cały czas jednak z małym ryzykiem straty, dzięki samej możliwości gwarancji wykupu. W Mintos inwestować można w pożyczki: hiszpańskie, polskie, niemieckie oraz z dwudziestu innych państw.

Kto może zostać inwestorem?

W Mintos inwestować mogą osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat oraz posiadać powinny bankowe konto na terenie Unii Europejskiej oraz także rodzinne powiernicze fundusze, osobowe spółki, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i także inne organizacje.

Również powinny posiadać konto bankowe oraz zarejestrowane muszą być na terenie samej Unii Europejskiej czy też państw trzecich, które posiadają obecnie systemy AML/CFT równoważne do UE tak jak indywidualni inwestorzy.

W Mintos inwestować można w pożyczki. Pierwszy rodzaj pożyczek to pożyczki z gwarancją wykupu. Pożyczkodawca pierwotny udzielił gwarancji wykupu. Oznacza to, że jeśli spłata pożyczki opóźniona jest o więcej, a niżeli sześćdziesiąt dni, pożyczkodawca pierwotny odkupuje inwestycję do nominalnej wartości należności głównej oraz odsetek narosłych aż do samego dnia odkupu. Drugi rodzaj pożyczek to pożyczki bez gwarancji wykupu. Inwestycja skutkować może częściową czy też całkowitą stratą kapitału.

Kwota minimalna inwestycji

Na wtórnym rynku nie ma kwoty minimalnej inwestycji. Jednak inwestycja minimalna w pożyczkę pojedynczą na pierwotnym rynku wynosi:

  • 50 PLN
  • 10 EUR
  • 80 DKK
  • 25 GEL
  • 300 CZK
  • 10 GBP
  • 100 SEK
  • 50 RON
  • 700 RUB

Strategia na Mintos

Obecnie inwestuję jedynie w pożyczki, które są z gwarancją wykupu oraz tylko w pożyczki Polskie. Planuję jednak z czasem to zmienić oraz dywersyfikować portfel. Każdej zainteresowanej osobie proponuję, aby zmienić to oraz także dywersyfikować portfel. Każdej osobie zainteresowanej proponuje się, aby wybierał gwarancję wykupu jak i także pożyczki posiadające status „aktualny”. Jednak samą kwestię jakie państwo pozostawiam już do waszej dyspozycji lecz przy inwestycjach zagranicznych trzeba jeszcze jego przewalutowanie doliczyć. Nie narzekam także, ponieważ obecnie zwrot roczny netto wynosi 10,17 procent.

W które pożyczki możemy inwestować?

Są to na pewno pożyczki rolne, pożyczki osobiste, pożyczki krótkoterminowe, pożyczki na działalność gospodarczą, faktoring, zabezpieczone pożyczki samochodowe oraz pożyczki hipoteczne.

Weryfikacja pożyczkodawców pierwotnych

Na rynku Mintos mamy do czynienia z wieloma pierwotnymi pożyczkodawcami. Przed samym rozpoczęciem współpracy zespół do spraw ryzyka poddaje każdy podmiot ocenie skrupulatnej. Mintos przeprowadza procedurę o nazwie due diligence (procedura należyta staranność) wobec pożyczkodawcy potencjalnego. Dokładnie także analizują finansowe sprawozdania, politykę oceny ryzyka, jakość zarządzania, portfel pożyczkowy, scoring kredytowy oraz dokładność danych, dzięki temu mamy pewność, że pożyczkodawca pierwotny jak najbardziej spełnia wysokie standardy. Po nawiązaniu się współpracy monitorują stale pożyczkodawców pierwotnych pod kątem ryzyka.