MySQL

SQL (z języka angielskiego Structured Query Language) – jest to język zapytań. Zawiera wyrażenia, które umożliwiają komunikację bezpośrednią z bazami danych. Powstał na początku siedemdziesiątych lat. Jednak jego pierwszy standard opracowany został w roku 1989 przez ANSI, chodzi o SQL89. Dokładnie trzy lata później został opracowany całkiem nowy standard SQL2 (SQL92), który obowiązuje do tej pory.

Czym jest MySQL?

MySQL jest najpopularniejszą aplikacją bazodanową typu open source. Nadaje się wręcz doskonale do współpracy z naprawdę wieloma popularnymi językami programowania. Często jest ona wykorzystywana do budowania bardzo dynamicznych stron internetowych jednocześnie w połączeniu z PHP, a więc językami server-side.

Posługiwanie się wszelkimi poleceniami MySQL na pewno nie należy do rzeczy jakiejś specjalnie trudnych. Są one raczej bardzo łatwe do nauczania nawet dla osób, które znają absolutnie żadnego języka programowania. Jak widać każdy jest w stanie zajmować się poleceniami MySQL – świetna wiadomość.

Dodaj komentarz