JavaScript

JavaScript to nic innego jak jednowątkowy, skryptowy język programowania wykorzystywany na stronach www. Pozwala on również na tworzenie aplikacji wykorzystujących zasoby systemowe, które posiadają graficzny interfejs i są dostosowane do konkretnej platormy.

Czym jest JavaScript?

Warto wyjaśnić, iż skrypty jako takie, są odpowiedzialne za interaktywność poprzez reagowanie na zdarzenia, tworzenie elementów nawigujących czy też sprawdzanie formularzy.

Jednowątkowośc JavaScript oznacza, że tylko jedna operacja może być wykonywana w danym momencie, co stanowi problem w przypadku aplikacji wielowątkowych.

Warto podkreślić, iż JavaScript jest definiowany jako język wysokiego poziomu, jednocześnie łatwy do rozpoczęcia nauki programowania. Należy jednocześnie pamiętać, że kod może działać odmiennie w zależności od przeglądarki, co bywa problematyczne, szczególnie w początkowych etapach użytkowania. Zaletą JavaScript jest to, iż jest bardzo dynamiczny i posiada znaczną liczbę framworków i bibliotek, które pozwalają na łatwe i szybkie rozwiązanie mogących się pojawić w trakcie programowania problemów.

Dodaj komentarz