Kobieta w branży IT. Czy praca w IT jest dla Kobiet?

Programista IT to obecnie jeden z najpopularniejszych zawodów na rynku pracy. Ciągły postęp technologii i prężnie rozwijająca się szeroko pojęta branża informatyczna stwarza coraz to nowsze miejsca pracy i możliwości zarobku. Niestety zawód programisty jest to wciąż bardzo męskie zajęcie, a odsetek kobiet wybierających ten typ kariery zawodowej jest w dalszym ciągu bardzo niski. Z czego wynika ta prawidłowość, dlaczego tak niewiele pań decyduje się kodować i administrować? I najważniejsze, jak wspierać rozwój kobiet w branży IT?

Dyskryminowanie kobiet w środowisku IT – prawda czy kłamstwo?

Bardzo powszechne jest przeświadczenie o tym, że to swego rodzaju seksizm blokuje kobietom drogę w rozwoju kariery w tej branży. Jeśli spojrzymy na zapisy zawarte w Kodeksie Pracy przeczytamy, że wszyscy pracownicy powinni być traktowani w sposób jednakowy, mieć takie same warunki zatrudnienia i możliwości awansu. Bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne i religijne czy też orientację seksualną. Każdy pracownik powinien być rozliczany wyłącznie z wykonywanej przez siebie pracy i powierzonych mu zadań.

Opinie kobiet pracujących w IT

Równe traktowanie pracowników powinno być oczywistym standardem. Niestety nie jest ono respektowane przez wszystkich członków zespołu w danej firmie , co może zniechęcać kobiety do pracy w tej branży. Wciąż zdarzają się firmy gdzie panie obejmujące stanowisko programisty muszą mierzyć się z dodatkowym ocenianiem lub, co gorsza, seksistowskimi żartami ze strony kolegów.

Opinie o firmach IT:

Opinie zaczerpnięte od kobiet pracujących w branży przedstawiają dwa skrajnie odmienne podejścia do programistek. W wielu firmach nie dopuszcza się kobiet do trudniejszych zleceń bądź poważniejszych projektów. Z drugiej zaś strony zdarzają się sytuacje, gdy kobieta tak bardzo zostaje włączona w szeregi zespołu, że reszta pracowników zapomina, iż ma do czynienia z kobietą. Takie sytuacje wpływają bardzo negatywnie na pracujące w IT kobiety, które często decydują się na rezygnację z pracy. Amerykańskie badania rynku pracy wykazały nawet, że ¾ kobiet zajmujących się programowaniem w końcu rezygnuje z kariery.

Kto lepiej koduje?

To odwieczne pytanie, które zadają sobie wszyscy związani z branżą IT. Według badań przeprowadzonych w GitHub, czyli popularnym repozytorium dla programistów, kody pisane przez kobiety niczym nie różnią się od tych tworzonych przez mężczyzn, a nawet często oceniane są jako lepsze. W jednym z eksperymentów wykazano, że kod stworzony przez panie uzyskał współczynnik akceptacji wynoszący 78,6 %, natomiast ten stworzony przez mężczyzn 74, 6%. Co przykre, działo się tak tylko w sytuacji, gdy oceniający nie wiedział jakiej płci jest programista.

Kodująca mama

Najtrudniejszym zadaniem, które czeka kobiety działające w branży IT jest potrzeba ciągłego dokształcania się i bycia na bieżąco. Panie, które wracają do pracy po ciąży i urlopie macierzyńskim mają spory problem z odnalezieniem się w zespole. Często zdarza się nawet, że roczna lub dwuletnia przerwa w pracy powoduje, że programista nie zna już nawet nowego i obowiązującego aktualnie systemu używanego w pracy. Ważne jest zatem, aby kobieta, która zdecyduje się na prace w branży IT zdawała sobie sprawę z tego, że będzie musiała zaangażować się w nią nawet podczas ewentualnego urlopu macierzyńskiego.

 Polki w IT

Polska jest krajem, w którym ilość kobiet zajmujących się programowaniem jest o wiele niższa niż w innych krajach Europy. Wpływ mogą mieć na to zarówno przeświadczenie o „męskości” tego zawodu, ale i wciąż mała popularność studiów o kierunkach informatycznych wśród pań.

Na szczęście sytuacja ta stale się zmienia. Ciągłe zapotrzebowanie na specjalistów IT i stosunkowo dobre zarobki w ten dziedzinie wielu paniom pomogło podjąć decyzję o spróbowaniu swoich sił w programowaniu. Również fundacje zrzeszające kobiety pracujące w branży, spotkania informacyjne oraz stale rosnące parytety w firmach zachęcają kobiety do obrania właśnie takiej ścieżki kariery zawodowej. Oczywiście zanim liczba kobiet pracujących w IT doścignie męski odsetek programistów minie jeszcze sporo czasu.

Na razie potrzebujemy więcej specjalistycznych kursów dedykowanych kobietom oraz spotkań informacyjnych, które przełamią uprzedzenia. W popularyzacji tego zawodu wśród kobiet powinny pomagać również firmy, które poprzez identyczne traktowanie kobiet i mężczyzn mogą przyczynić się do wygaszania obaw tych pań, które marzą o pracy w branży IT.

Dodaj komentarz